Advokátní kancelář JUDr. Zuzany Špitálské

se od počátku své advokátní praxe specializuje na problematiku náhrady škody (újmy) na zdraví v právu občanském a pracovním.

Poškození zdraví při dopravních nehodách, pracovní úrazy
Nejčastějšími případy, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody. Nicméně stejné nároky mají poškození i v jiných případech, kdy dojde k poškození jejich zdraví s tím, že za toto poškození někdo odpovídá /pracovní úrazy, nemoci z povolání, služební úrazy, poškození pacienta při lékařském zákroku, škoda způsobena fyzickou osobou či zvířetem/.
Poškození o svých nárocích často nevědí
Bohužel se často poškození vůbec nedozví o svých nárocích na náhradu škody na zdraví, případně uplatňují některé z nároků, avšak dosáhnou odškodnění, které je zlomkem toho, kterého by dosáhli při uplatnění veškerých nároků a požadavků, které lze uplatnit.
Pojišťovna není partnerem poškozeného
U dopravních nehod nebo při pracovním úrazu vždy platí náhradu škody pojišťovna ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu. Zde je nutno poukázat na skutečnost, že pojišťovna je partnerem pojištěného, tedy škůdce, a tudíž je předurčeno její jednání ve vztahu k poškozenému. Pojišťovny tedy mnohdy poškozenému nároky, které uplatnil, odškodní, nicméně pro neznalost poškozeného o možném rozsahu odškodnění se mu úplného odškodnění nedostane.
Naše kancelář na Vaší straně
Při uplatnění nároků jsou potřebné odborné znalosti i znalosti soudní praxe při rozhodování v obdobných věcech, jimiž kolektiv naší kanceláře disponuje. Před podáním požadavku na odškodnění zajistíme odborné znalecké posudky týkající se zdravotního stavu, v rámci kterých je hodnoceno veškeré poškození. Při dopravní nehodě je ze zákonného pojištění plněno pojišťovnou i v případě, že škůdce nemá „povinné ručení“, škodu na zdraví způsobil rodinný příslušník, škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel. V případě pochybností, zda za způsobenou škodu někdo odpovídá či zda se Vám dostalo odpovídajícího odškodnění, obraťte se na naši kancelář, konzultaci Vám rádi poskytneme bezplatně.